čov, cov, slevy

Jak ušetřit za provoz ČOV - revize ČOV?

Minimalizujte náklady a rizika spojená s provozem ČOV!

 

Jako dlouholetí výrobci a provozovatelé ČOV jsme pro naše zákazníky připravili informace a servisní balíčky pro správný provoz čistírny odpadních vod bez zbytečných vícenákladů. 

 

Pořízením, instalací a úspěšnou kolaudací  ČOV  obdrži provozovatel čistírny odpadních vod "Vodoprávní rozhodnutí". Toto rozhodnutí Vodoprávního orgánu každému provozovateli vodohospodářského díla závazně předepisuje a stanovuje, jakým způsobem a jak bude prokazovat funkci a řádné  provozování ČOV

 

Obvykle je ve vodoprávním rozhodnutí stanovena četnost a obsah odběru vzorků odpadní vody z čistírny odpaních vod a způsob jejich překládání ke kontotrole vodoprávnímu orgánu. Dále je zde stanoveno, jak  a jakým způbosem budou likvidování zbytkové kaly z čistírny odpadních vod.

 

Vzhledem k tomu, že většina provozovatelů  malé čistírny odpadních vod např. u rod. domů (chat a chalup), nebo provozovatelů větších ČOV pro hotely, penziony, či dokonce města a obce si v těchto případech nevědí rady, připravili jsme pro ně v rámci našich služeb balíčky jednotlivých činností, které odpovídají právě výše uvedeným činnostem.

 

Výčet části jednotlivých služeb, které poskytujeme provozovatelům našich čistíren odpadních vod:

- provozování vodohospodářského díla (čistírna odpadních vod), součástí této služby je dohled nad provozováním ČOV a dodržováním provozního řádu čistírny odpadních vod

- odběr vzorků odpadní vody a jeho rozbor v akreditované laboratoři. Náš technik provede odběr vzorků odpadní vody z čistnírny odpadních vod a předá rozbor k vyhodnocení do akreditované laboratoře. Odběry vzorků provádíme bodové, nebo slévané.

- vyhodnocení zkušebního provozu čistírny odpadních vod. Provádíme komplexní služby v oblasti provozování, odběru vzorků, likvidace kalů, až po komplexní vyhodnocení zkušeního provozu čistírny odpadních vod. Předáme provozovateli komplexní dokomunetaci z tohoto období zkušebního provozu pro příslušné dozorové orgány.

- součástí našich rozšířených služeb pro naše zákazníky  jsou i roční revize čistíren odpadních vod, kterou provozovatel musí každý rok předložit vodoprávnímu orgánu. Tato činnost obsahuje kontrolu funkce jednotlivých částí čistírny odpadních vod, kontrolu provozování v souladu s provozním řádem, kontrolu výstupních parametrů odpadní vody s nařízenými závaznými limity.  Náš servisní technik vystaví revizní zprávu na vodohospodářské dílo.

 

Ceny jednotlivých služeb, či balíčků služeb kalkulujeme individuálně a to v návaznosti na rozsah služeb, vzdálenosti a místa, kde je ČOV osazena.

- odběr vzorků a jejich rozbor v akreditované laboratoři    1450,-Kč

-  dohled nad provozováním čistírny odpadních vod v intervalu 1x za čtvrt roku   2650,-Kč

- roční revize vč. vydání  "Zprávy roční revize provozu ČOV" 3800,- Kč (jedná se většinou o větší či velké ČOV)

 

Ceny jsou uvedeny bez dopravného a DPH.

Pro dlouhodobý bezproblémový provoz vaší čistírny odpadních vod můžete také využít servis čistíren odpadních vod, který odborně provádíme.


DomůDomů
Kontakt

AQUATECH s.r.o
Srbsko 205
267 18 Karlštejn
tel: +420 311 622 404
e-mail: ok@aquatech.cz