čov, cov, slevy

Kolaudace ČOV

Čistírna odpadních vod je kolaudována na základě podané žádosti stavebmníka(majitele ČOV). Tiskopisy se žádostí lze pořídit na místně příslušném stavebním úřadě,referátu životního prostředí,  nebo na jejich www sránkách volně ke stažení vč. vysvětlivek k vyplnění.

Stavební úřad, nebo referát životníhoprostředí stavebníka písemně vyzve s navrženým termínem. Ve výzvě je taktéž soupis potřebných dokladů a dokumentů, které si stavebník musí k místnímu šetření ke kolaudaci předem zajisit a připravit.

Po provené kolaudaci je stavebním úřadem vystaven doklad o kolaudačním řízení se všemi následujícími povynnostmi stavebníka pro následující období, které je standarně dáno na 10. let. 


DomůDomů
Kontakt

AQUATECH s.r.o
Srbsko 205
267 18 Karlštejn
tel: +420 311 622 404
e-mail: ok@aquatech.cz