čov, cov, slevy

Zařízení pro eliminaci fosforu

Zařízení pro eliminaci fosforu

Odstraňování sloučenin fosforu je prováděno postupem simultánního srážení. Při tomto procesu probíhá současně simultánně srážení nerozpustných sloučenin fosforu srážedla a biologické odstraňování sloučenin fosforu(tvorba nových buněk). Oba procesy probíhají v témže reakčním prostoru tj. v biozoně domovní čistírny odpadních vod.


10 850,00 Kč bez DPH
skladem / ihned k dodáníMechanismus procesu:

Odstraňování sloučenin fosforu je prováděno postupem simultánního srážení. Při tomto procesu probíhá současně simultánně srážení nerozpustných sloučenin fosforu srážedla a biologické odstraňování sloučenin fosforu(tvorba nových buněk). Oba procesy probíhají v témže reakčním prostoru tj. v biozoně domovní čistírny odpadních vod.

Jako srážedlo se používá soli trojmocného železa, případně i soli dvojmocného železa(síran železitý).

Přídavek srážedla působí i mírné zvýšení účinnosti čištění podle BSK5 a snížení výnosu nerozpuštěných  látek z dosazovací nádrže. Váhová produkce kalu se zvyšuje stechiometricky podle dávky srážedla, zvýšení objemu kalu není nijak významné. Simultánní srážení nemá nepříznivý vliv na biologický proces čištění. Nedochází k uvolňování sloučenin fosforu při stabilizaci kalu v kalovém prostoru čistírny.

Nejlepší účinnosti separace sloučenin fosforu se v procesu simultánního srážení dosahuje při použití síranu železitého jako srážedel. Při volbě molárního stechiometrického poměru Fe:P=1,2:1 (případně Al:P=1,2:1) se dosáhne účinnosti, separace sloučenin fosforu minimálně 90% při vstupní koncentraci v rozmezí 8-až 10mg.l a tím i koncentrace veškerého fosforu ve vyčištěné vodě nejvýše 1 mg.l.

Zařízení na eliminaci fosforu se skládá z těchto částí:

        -      P2ART – dávkovač roztoku s časovačem

-          Montážní deska s policí , soustava dávkovacích hadic

-          nádoba  4 lt. bez náplně Fe2(SO4)

Způsob provozu:

Zařízení na eliminaci fosforu je osazeno v plastovém kontejneru v objektu ČOV. Zařízení je s ČOV propojeno dávkovací hadicí. Dávkovací čerpadlo je nastaveno tak, aby dávkovalo automaticky stanovené množství síranu železitého do biozony ČOV. Zařízení je napojeno na elektrickou soustavu pomocí oddílného trafa 220V/12V.

-          Cena kompletního zařízení na eliminaci fosforu: 5850,-Kč bez DPH

-          Cena náplně 1 lt. Fe2(SO4)  70,- Kč bez DPH

 

 

TYP ČOV

Množství vody

Q (m3/d)

Množství srážedla

l/d

Užitný objem

nádrže

v lt.

Doba čerpání

min./den

JA 0,75

0,75

0,1

4

3

JA 1,5

1,5

0,2

4

6

JA 2,5

2,5

0,4

10

12

JA 3,6

3,6

0,6

10

18

JA 4,5

4,5

0,8

10

21

 
Košík  

(prázdný)


Kontakt

AQUATECH s.r.o
Srbsko 205
267 18 Karlštejn
tel: +420 311 622 404
e-mail: ok@aquatech.cz

Newsletter